Українська
20 років грошовій реформі в Україні
Дата введення в обіг: 02 вересня 2016
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук
1 алюмінієва бронза 6.8 26 анциркулейтед написи: ОДНА ГРИВНЯ/2016, які відокремлені один від одного крапками 10000 - в наборі "Монети України
50000 - в сувенірній упаковці

 

Серія: Пам’ятні обігові монети України

 Присвячена 20-річчю надзвичайно важливої події, яка вже стала надбанням історії нашої держави, – запровадженню національної валюти України – гривні.

Вартість, грн: 35 (станом на 01.09.2016)

 

На аверсі монети зображено малий Державний Герб України, унизу рік карбування – 2016, в обрамленні давньоруського орнаменту в три рядки написи: УКРАЇНА/1/ГРИВНЯ, а також логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: одногривнева монета на тлі одногривневих банкнот та написи: ГРОШОВІЙ РЕФОРМІ В УКРАЇНІ (угорі півколом), 20/РОКІВ та знак гривні ₴ (унизу).

 

Художник: аверс – Володимир Дем’яненко, реверс: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптор: Володимир Дем’яненко, Анатолій Демяненко

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов